Zadali jste špatně Vaše přihlašovací údaje! OK Nová registrace Zapomněl/a jste heslo?
SKÚTRY MOTORKY
A ČTYŘKOLKY
NÁHRADNÍ DÍLY
TUNING
OBLEČENÍ A
DOPLŇKY

Kategorie

ESSOX

Tříkolky - řidičák skupiny B

Nabídka značkových tříkolek určených pro řízení na řidičské oprávnění skupiny B (homologace L5e-A).
Česká republika
Podle zákona 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Konktrétně z paragrafu 80a, odstavec 1, písmeno d), věta 2. a z paragrafu 81, odstavec 3.
Čerpáno s náhledu zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

Lze dle zákonu o provozu na pozemních komunikacích řídit tříkolový skútr s obchodním označením například Peugeot Metropolis, který spadá s homologací L5e-A od věku 21 let na řidičské oprávnění skupiny B.

Rakousko

Dotaz směřující na místní automotoklub ÖAMTC, kde nám bylo sděleno, že pokud má vozidlo homologaci L5e, spadá pod kategorii „Dreirädriges Kraftfahrzeug“, a je možné jej tedy používat s ŘP pro skupinu B. ŘP skupiny A tedy není nutný.
Níže ještě odkazy na příslušné informační zdroje, včetně stránku ÖAMTC, kde je možno nalézt řadu informací k dopravním otázkám.

Führerscheinklassen (Klassen der Lenkberechtigung) -
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/6/Seite.040150.html  
- uvedeno řízení tříkolových vozidel od 21 let dle národního určení - Dreirädrige Kraftfahrzeuge (ab 21 Jahre) [nationale Bestimmung]
Další informace k řidičkým oprávněním v Rakousku
- https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein.html
- Fahrzeugklassen - https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/kfz/Seite.061800.html  
- případně i - Lenkberechtigung für Quads und ATVs - https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/Elektro-Scooter,-Quads-und-Co/Seite.040610.html
- Dreirad-Roller für Pendler -
https://www.1000ps.at/modellnews-3007295-top-5-dreirad-roller-fuer-pendler
- Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung, Fassung vom 25.03.2021 - https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012724
Z textu: „114. Berechtigung zum Lenken von dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Lenkberechtigung für die Klasse B vor Vollendung des 21. Lebensjahres
115. Berechtigung zum Lenken von (allen) Motorrädern mit einer Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg mit einer Lenkberechtigung für die Klasse A2
116. Berechtigung zum Lenken von vierrädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Eigenmasse von nicht mehr als 400 kg mit einer Lenkberechtigung für die Klasse A“
- ÖAMTC - www.oeamtc.at

Maďarsko
Řidičský průkaz skupiny B pro řízení tříkolky s homologací L5E na území Maďarska nestačí, pro řízení je nutný řidičský průkaz skupiny A.

Slovinsko
Slovinské ministerstvo dopravy nás informovalo, že s řidičským průkazem kategorie B lze ve Slovinsku řídit také tříkolová vozidla nad 15kW za podmínky, že řidič dosáhl věk 21 let.
Pro Vaši informaci zasílám také relevantní část odpovědi slovinské strany (ve slovinštině).
Skladno z navedenim je dovoljeno v Republiki Sloveniji z vozniških dovoljenjem kategorije B voziti trikolesa, pri čemer mora imeti oseba, ki vozi motorna trikolesa z močjo, večjo od 15 kW, izpolnjevati tudi starostni pogoj - dopolnjena starost 21 let.

Polsko
Situace je velmi podobná jako v ČR, odlišnost je v zásadě jen jedna. Trojkolky s výkonem motoru do 15 kW jsou v kategorii A2. Dopravní prostředky této kategorie mohou řídit držitelé oprávnění B, pokud toto oprávnění mají déle než tři roky. Zde je ta odlišnost - nárok není automaticky od 21 let, ale po 3 letech od získání oprávnění, tzn. minimálně v 21 letech a později.
Odkaz na zákon a jeho znění:
Zákon: USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
platné znění z roku 2020:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001268/U/D20201268Lj.pdf
Typy řidičského průkazu upravuje čl.6 zmíněného zákona
V tomto případě hlavně Art. 6.3. bod 4) b):
„Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy  nieprzekraczającej  11  kW  i  stosunku  mocy  do  masy  własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym
– pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.“
Doplňkové informace např. zde - https://www.prawo.pl/prawo/jakie-prawo-jazdy-potrzebne-na-motocykl-trojkolowy,329327.html (v polštině)

Podkategorie